Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä tarkoittaa kilpailun anonymiteetti?

Menetelmän tarkoituksena on varmistaa ehdotusten tasapuolinen ja yhdenvertainen arviointi. Arkkitehtuurikilpailuissa ehdotukset palautetaan anonyymisti eli ne on nimetty ainoastaan nimimerkeillä. Ehdotuksen mukana lähetetään tiedosto tai suljettu kirjekuori, joka sisältää tekijätiedot. Tekijätiedot avataan vasta, kun kilpailuehdotukset on arvioitu ja tulos on tiedossa.

Mitä kilpailun järjestäminen maksaa?

Kilpailun kulut rakentuvat seuraavasti:

  • Kilpailijoille maksettavat palkinnot tai palkkiot, jotka määritellään suunnittelutehtävän laajuuden tai vaativuuden mukaan, haarukka 20 000€ – 300 000€
  • SAFAn asiantuntijapalkkio
  • SAFA-tuomarien palkkiot
  • Muut kilpailun järjestämiseen liittyvät kulut (ulkopuoliset asiantuntijat, viestintä ym.)

Kilpailulla saat valtavan määrän laadukasta suunnittelutyötä kohtuullisilla kustannuksilla. Kilpailun jälkeen suunnittelutyö on jo pitkällä. Tarkempaa tietoa SAFAn palveluista ja niiden kustannuksista saat ottamalla yhteyttä SAFAn kilpailuasiantuntijaan.

Miten kutsukilpailujen osallistujat valitaan?

Kutsukilpailuun voivat osallistua järjestäjän kutsumat suunnittelijat tai työryhmät, joita on tavallisesti 4 – 6. Voit kutsua kilpailijat suoraan tai ilmoittautumismenettelyllä. Jos kyseessä on julkinen hankinta, kilpailijat tulee valita aina avoimen ilmoittautumismenettelyn kautta ennalta ilmoitettujen valintakriteerien perusteella. Valinta voidaan myös suorittaa kokonaan tai osin arpomalla

Keitä ovat SAFA-tuomarit?

SAFAn kilpailutoimikunta nimeää kilpailujen tuomaristoihin puolueettomia ammattijäseniä eli SAFA-tuomareita, jotka ovat alansa huippuosaajia. Yleisessä kilpailussa SAFA-tuomareita on kaksi, kutsukilpalussa yksi. Kutsukilpailussa SAFA-tuomari voi myös olla kilpailijoiden keskenään nimeämä asiantuntijajäsen.

SAFA-tuomarit valitaan kilpailukohtaisesti, ja nyrkkisääntönä pidetään, että sama henkilö voi toimia yleisen kilpailun tuomarina korkeintaan kerran viidessä vuodessa. Kansainvälisissä kilpailuissa toinen tuomari voidaan kutsua ulkomailta.

Mitä yleisten kilpailujen verovapaus tarkoittaa?

Yleisten kilpailujen palkinnot ovat alvittomia ja lisäksi niille voidaan anoa verovapautta. SAFA laatii verovapausanomuksen järjestäjien puolesta kerran vuodessa.

Verovapaissa kilpailuissa palkinnot ovat verovapaata tuloa yksityishenkilöille. Palkintosummista ei siis tarvitse maksaa tuloveroa. Verovapautta ei voi anoa kutsukilpailujen palkkioille. Ne ovat alvillisia ja niistä maksetaan lain mukaiset verot.

Missä voin tutustua aikaisempiin kilpailuihin?

Voit tutustua käytyihin kilpailuihin SAFAn verkkosivujen kilpailuarkistosta, josta löydät kaikkien kilpailujen ohjelmat ja arvostelupöytäkirjat 2000-luvun alusta lähtien.

Arkistoon pääset tästä.