Eri kilpailumuodot

Voit järjestää arkkitehtuurikilpailun mistä tahansa kohteesta, johon haluat vaihtoehtoisia suunnitelmia – pienistä rakennelmista laajoihin aluesuunnitelmiin. Kilpailuprosessi skaalautuu kunkin suunnittelutehtävän mukaan. Asettamasi tavoitteet ovat aina kilpailun lähtökohtana.

Toimeksiantoon tähtäävän kilpailun tavoitteena on löytää toteutuskelpoinen ehdotus jatkosuunnitteluun sekä hankkeelle suunnittelija.
Ideakilpailulla voit kartoittaa erilaisia ratkaisumahdollisuuksia ja vaihtoehtoja.

Yleinen kilpailu

Yleinen kilpailu on paras valinta, kun haluat useita ratkaisumalleja päätöksenteon ja jatkosuunnittelun pohjaksi. Yleisellä kilpailulla saat huippuluokan suunnitteluosaamista käyttöösi kohtuullisilla kustannuksilla sekä näkyvyyttä hankkeellesi. Yleinen kilpailu on riskittömin ja helpoin tapa valita suunnittelija.

 • Yleinen kilpailu on hankintalain mukainen suunnittelukilpailu, jonka osallistujamäärää ei ole rajoitettu.
 • Kilpailun järjestäminen vie keskimäärin 8kk, josta varsinaista kilpailuaikaa on 3kk.
 • Parhaiksi arvioiduille ehdotuksille annetaan palkinnot, joiden suuruudet vaihtelevat tehtävän vaativuuden ja laajuuden mukaan. Yleisen kilpailun palkinnoille on mahdollista anoa verovapautta.

Tutustu yleisiin kilpailuihin
Hakaniemenranta
Ylivieskan kirkko

Kutsukilpailu

Kutsukilpailu on hyvä menettely, kun haluat toteuttaa kilpailun muutamaa vaihtoehtoa vertailemalla. Kutsukilpailulla saat huolella tutkittuja ehdotuksia monimutkaisiinkin hankkeisiin.

 • Kutsukilpailuun voivat osallistua vain järjestäjän kutsumat suunnittelijat tai työryhmät, joita on tavallisesti 4 – 6. Jos kyseessä on julkinen hankinta, kilpailijat tulee valita avoimen ilmoittautumismenettelyn kautta ennalta ilmoitettujen valintakriteerien perusteella.
 • Kilpailun järjestäminen vie keskimäärin 8kk, josta varsinaista kilpailuaikaa on 3kk.
 • Kaikille osallistujille maksetaan samansuuruinen palkkio, joka määritellään tehtävän vaativuuden ja laajuuden mukaan. Palkkioiden lisäksi voidaan jakaa palkintoja, esimerkiksi ideakilpailuissa, joissa voittajan kanssa ei ole tarkoitus tehdä jatkotoimeksiantoa. Palkkiosta ja palkinnoista maksetaan vero voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

Tutustu kutsukilpailuihin
Helsingin yliopiston Tiedekulma
Tuusulan Fjällbon puiston laituri ja uimapaviljonki

Kaksivaiheinen kilpailu

Voit järjestää yleisen kilpailun tai kutsukilpailun myös kaksivaiheisena. Toinen vaihe on jatkokilpailu kaikkien tai ensimmäisessä vaiheessa parhaiksi arvosteltujen ehdotusten kesken. Toisessa vaiheessa työryhmät jatkavat ja syventävät suunnitelmia kilpailuohjelman ja annetun palautteen mukaisesti.

 • Kilpailun toinen vaihe kestää keskimäärin 4kk.
 • Jatkokehittelystä maksetaan kaikille samansuuruinen palkkio.
 • Sopii laajoihin hankkeisiin, jolla haetaan ensin ideoita ja sen jälkeen tarkempaa suunnittelua

Tutustu yleisiin kilpailuihin
Jätkäsaaren koulu

Suppea kilpailu – SAFA Pikkumusta

Suppealla kilpailulla voit valita suunnittelijan ja suunnitelman ketterästi ja laatuun perustuen. Tämä kilpailumuoto on vaihtoehto perinteiselle tarjouskilpailulle.

 • Suppea kilpailu on tehtävän asettelun tai laajuuden osalta rajattu, eikä edellytä kilpailun
  järjestäjältä tai siihen osallistuvilta laajoja kilpailuasiakirjoja. Kilpailuaika on muita lyhyempi
  ja luonnosmaiset ehdotukset esitetään A3-koossa.
 • Suppea kilpailu sopii parhaiten pieniin ja keskisuuriin hankkeisiin.
 • Suppean kilpailun järjestäminen vie keskimäärin 6kk, josta varsinaista kilpailuaikaa on 2kk.

Tutustu suppeisiin kilpailuihin
Lappeenrannan raatihuoneen kortteli