Oulun museo- ja tiedekeskus

Oulun kaupunki järjesti yleisen kilpailun uuden museo- ja tiedekeskuksen suunnittelemiseksi. Suojeltuun nykyiseen päärakennukseen tehdään peruskorjaus ja sen yhteydessä olevat uudemmat tilat puretaan. Korjattavasta päärakennuksesta ja uudesta laajennuksesta tehdään nykyaikaiset vaatimukset täyttävä museokeskus. Kilpailun voitti Arkkitehtitoimisto Opus ehdotuksellaan Loggia. Rakennushanke on parhaillaan käynnissä. Uusi museo- ja tiedekeskus avautuu yleisölle 2026, kun Oulu toimii Euroopan kulttuuripääkaupunkina.

Kilpailumuoto: yleinen kilpailu
Kilpailuaika: 2022
Kilpailun järjestäjä: Oulun kaupunki
Voittaja: Arkkitehtitoimisto Opus Oy, yhteistyössä Simon Mahringer

Museo- ja tiedekeskus Luuppi on yhdeksän museon kokonaisuus, johon kuuluvat myös Oulun keskustassa sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulun taidemuseo ja Tiedekeskus Tietomaa. Kaupunki oli pohtinut museoiden ja tiedekeskuksen tilatarpeita ja tulevaisuutta. Nykyiset rakennukset tarvitsevat mittavaa peruskorjausta, jonka myötä tilojen käyttöä voitaisiin tehostaa ja tarkoituksenmukaistaa. Kun Oulun valittiin Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026, ryhdyttiin toimeen: kaupunki päätti järjestää yleisen arkkitehtuurikilpailun uuden museo- ja tiedekeskusrakennuksen suunnittelusta.

Saimme päättäjät vakuutettua, että arkkitehtuurikilpailun avulla saataisiin arkkitehtonisesti korkeatasoinen, vetovoimainen ja nykyaikaisen toiminnan vaatimukset täyttävä rakennus, joka laadullaan nostaisi myös ympäristönsä arvoa ja viihtyisyyttä. Luuppi myös valmistuisi nopeasti juuri kilpailun avulla, koska se vauhdittaisi kaava- ja rakennussuunnitteluprosessia.

Nykyisen tiedekeskuksen suojeltuun päärakennukseen tehdään peruskorjaus ja tilamuutoksia. Myöhemmin rakennettu tiedeteatteriosa puretaan, ja tilalle rakennetaan laajempi uudisrakennus. Uuteen rakennuskokonaisuuteen tulee sijoittumaan pääosa museo- ja tiedekeskusorganisaation henkilöstöstä sekä Tietomaa ja Pohjois-Pohjanmaan museo.

Kilpailualue sijoittuu aivan ydinkeskustan tuntumaan, ruutukaavakeskustan reunalle ja on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Ympäristö on Myllytullin vanhaa teollisuusaluetta, jota on täydennysrakennettu 2000-luvun aikana.

KARI NYKÄNEN, Asemakaavapäällikkö, Oulun kaupunki

Kirjoitus on julkaistu kokonaisuudessaan Arkkitehtuurikilpailuja-lehden numerossa 3/2023. Tutustu numeroon täällä.

Kilpailuehdotus Loggia, Arkkitehtitoimisto Opus & Simon Mahringer
Kilpailuehdotus Loggia, Arkkitehtitoimisto Opus & Simon Mahringer
Kilpailuehdotus Loggia, Arkkitehtitoimisto Opus & Simon Mahringer
Kilpailuehdotus Loggia, Arkkitehtitoimisto Opus & Simon Mahringer