Haapaniemenkatu 4

Entisen rakennushallituksen pääkonttorin paikalle Sörnäisiin on tulossa korkeatasoinen hybridirakennus, jossa yhdistyvät liiketilat, toimistot ja asuminen. Tontinluovutuskilpailulla saatiin hankkeelle sekä suunnitelma että toteuttaja ja uusi omistaja.

kilpailumuoto: tontinluovutuskilpailu
kilpailuaika: 2019
kilpailun järjestäjä: Senaatti-kiinteistöt
voittajat:
Skanska CDF Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, Nomaji maisema-arkkitehdit Oy
laajuus: 21 000 m2

Miksi järjestitte kilpailun?

“Senaatti-kiinteistöillä on tärkeä ja vastuullinen rooli valtion kiinteistövarallisuuden kehittäjänä ja kulttuurihistoriallisten kohteiden ylläpitäjänä. Yhtenä tavoitteenamme oli löytää kilpailun avulla uusi elämä valtion käytöstä poistuneelle omaisuudelle. Kilpailut ovat erinomainen tapa saada useita erilaisia, keskenään vertailukelpoisia ehdotuksia kulloinkin ratkaisua vaativaan tilanteeseen.”

Miten kilpailu sujui?

“Saimme runsaasti hyviä ehdotuksia, joista pääsimme valitsemaan toteutuskelpoisen ja laadukkaan uudiskäytön keskeisellä sijainnilla olevalle kiinteistiölle. Samalla saimme kaupungin strategiaa tukevaa, elinvoimaista kaupunkiympäristöä, joka vahvistaa ympäröivän alueen luonnetta.”

Elias Rainio
kiinteistökehityspäällikkö, Senaatti-kiinteistöt

 

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy